Poziom I - Trener AIO: Certyfikowane kursy, szkolenia i warsztaty AIO z rozwoju duchowego.