W zależności od intencji, czy potrzeby Wizytującego albo decyzji, czy sugestii Prowadzącego, sesje indywidualne mogą przybierać różny charakter. Każda wybrana forma jest indywidualnie potwierdzana pomiędzy Wizytującym, a Prowadzącym.


Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Umysł.

Biologicznie zostało udowodnione, iż wyobrażanie sobie wybranej sytuacji tworzy w mózgu człowieka związki chemiczne - dokładnie te same, które powstają również w trakcie rzeczywistego doświadczania tejże sytuacji. Jeżeli zatem wyobrażasz coś sobie, biologicznie jest to dokładnie tak samo, jak gdybyś daną sytuację przeżywał fizycznie na żywo. Dla Twojego Ciała nie ma to znaczenia, czy sobie daną sytuację wyobrażasz, czy przeżywasz ją na żywo. Mózg i całe Ciało reagują dokładnie tak samo. Potwierdza to zatem fakt Ciebie, jako twórcy. Jeżeli sobie coś wyobrażasz, to wpływasz tym na swoje Ciało. Możesz zatem je kreować, tworzyć. Myśl ma zatem moc sprawczą. Dlatego tak bardzo ważna jest wizualizacja i odczuwanie emocjonalne wyobrażanej sytuacji. Tworzysz w ten sposób wybrane związki chemiczne w mózgu, następnie Twoje Ciało reaguje, a w odpowiedzi na tą reakcję mózg tworzy nowe połączenia neuronowe, jak gdyby daną sytuację przeżywał na żywo. I koło się zamyka. Teraz wystarczy tylko świadomie przenosić to koło w wybrane przez nas miejsca.

Poziom: Basic.
Miejsce skupienia: Dusza.

Pamiętaj o tym, iż ponad 90% osób robi w życiu to, czego nie chce.

Jeśli Ty również:

  • Wstajesz codziennie rano zmęczona, a wyjście do pracy nierozłącznie związane jest ze stresem.
  • Masz nad sobą przełożonego, z którym sobie nie radzisz lub pracowników, którzy są niesubordynowani.
  • Na samą myśl o kolejnym dniu w pracy denerwujesz się i czujesz niechęć?

Oznacza to, iż Ty również należysz do grona tych 90% osób, które robią w życiu to, czego nie chcą. Przyczyna tego jest zawsze jedna! - nie robisz tego, co jest zgodzie z Twoją Pasją! Inni nazywają to "wypaleniem zawodowym" i próbują nadal zmotywować Cię do dalszych działań - pomimo Twojego oporu. Jednak Ty dobrze wiesz, że nie tędy droga! I dobrze wiesz, że należy zmienić kierunek, tylko nie wiesz jak to zrobić! Gwarantujemy Tobie, iż w dobie dzisiejszych możliwości i dostępnych narzędzi jest to łatwe i proste - a przede wszystkim dostępne dla każdego!

Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Dusza.

"Dusza jest Wszystkim"

W trakcie tej sesji rozmawiamy z Twoją Duszą. Wsłuchujemy się w Nią, byś mniej odczuwał kontrast pomiędzy ego, a właśnie Duszą. Umysł akceptuje ten stan i rozumie go, jednak ego, które jest częścią Umysłu, nie pozwala Duszy "przemawiać". Schematy informacyjne będące w ego, oddzielają Cię od głębi Twej Istoty - czyli od Twojej Duszy. W trakcie tej sesji, pamiętajmy o tym, iż ego traktujemy jako zapis informacyjny w części Umysłu. W ego zapisane są wszystkie reakcje oraz schematy. Wychodzimy zatem poza ego i będąc w Duszy, rozmawiamy z Twoim Umysłem.

Poziom: Basic, Intermediate, Advanced.
Miejsce skupienia: Ciało, Umysł, Dusza.

"Podstawą Każdego Wzrostu jest Uświadomienie"

Konsultacja jest sesją indywidualną ogólną. Nie ma z góry narzuconego trybu pracy, ma jednak określony cel. Sesja przeznaczona dla osób na każdym poziomie rozwoju AIO - od początkujących Adeptów, zainteresowanych tą sztuką, po Trenerów, Terapeutów oraz Prowadzących AIO.

Poziom: Basic.
Miejsce skupienia: Umysł.

W trakcie sesji zwrócimy uwagę na Twoje słowa. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany rozwojem w kierunku materialno-biznesowym, czy osobisto-duchowym - sposób w jaki mówisz oraz słowa jakich używasz wiele o Tobie powiedzą. Na podstawie używanych, własnych słów dowiesz się wiele o sobie. Podstawą naszej pracy będzie zatem zapis słów w Twoim umyśle.

Poziom: Advanced.
Miejsce skupienia: Dusza.

Medytacja z poziomu Serca. Sesja przeznaczona dla osób, które skorzystały przynajmniej raz z konsultacji.

Sesje indywidualne z rozwoju osobistego.


Sesje indywidualne z rozwoju duchowego.


Sesje indywidualne z rozwoju zawodowego.