Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Dusza.

"Dusza jest Wszystkim"

W trakcie tej sesji rozmawiamy z Twoją Duszą. Wsłuchujemy się w Nią, byś mniej odczuwał kontrast pomiędzy ego, a właśnie Duszą. Umysł akceptuje ten stan i rozumie go, jednak ego, które jest częścią Umysłu, nie pozwala Duszy "przemawiać". Schematy informacyjne będące w ego, oddzielają Cię od głębi Twej Istoty - czyli od Twojej Duszy. W trakcie tej sesji, pamiętajmy o tym, iż ego traktujemy jako zapis informacyjny w części Umysłu. W ego zapisane są wszystkie reakcje oraz schematy. Wychodzimy zatem poza ego i będąc w Duszy, rozmawiamy z Twoim Umysłem.

Sesja indywidualna z Duszą

Głos Duszy często jest głosem, który ignorujesz. Jest to ta część Ciebie, którą w pierwszej kolejności interpretujesz jako coś, co nie jest Tobą i nie jest Twoje. Wzbraniasz się przed tym co czujesz i co słyszysz w sobie. I to jest Ok - to część Twojego Procesu. Gdy zauważasz już jednak, iż jest w Tobie uczucie podpowiadające Tobie często, co powinieneś w danej chwili zrobić - zaczynasz być świadomy, zaczynasz się oświecać, zaczynasz nieść Światło. Natomiast ego, które nie rozumie tego co dzieje się w takiej chwili (nie rozumie dlatego, iż Wiedza Duszy jest z poza ego), wzbrania się przed tym. Ego słyszy głos inny od siebie, więc w pierwszym odruchu neguje ten głos, neguje to uczucie. Atakuje je, krytykuje, ignoruje (w psychologii nazywane jest to autoagresją, bądź wewnętrznym krytykiem) - każdy sposób jest dla ego dobry (ponieważ nauczyliśmy ego bronić), by tylko pozbyć się tego głosu - uczucia płynącego z Duszy.

Relacja Duszy

Toczy się więc w Tobie walka. Walka pomiędzy Twoim ego i Twoją Duszą. Prawidłowy proces uzdrawiania ego, polega zatem tutaj na tym, by w pierwszej kolejności wyjść z ego, a następnie uświadomić, "oświecić" Umysł tak, by pojął logicznie, co się dzieje. Droga do tego, by oświecić Umysł, a następnie zgodzić ego z Duszą jest drogą od wewnątrz. Wychodzimy zatem poza ego, wchodzimy głęboko w siebie i słuchamy, co Dusza ma do powiedzenia - zachowując oczywiście przy tym pełną jasność, logiczność i klarowność Umysłu. Umysł przyjmie za swoje tylko coś, co logicznie pojmie i zrozumie. A zdrowo wprowadzić w działanie może tylko coś, co przyjmuje za swoje.

W trakcie sesji pozostajemy zatem świadomi, a Umysł gotów jest przyjmować logiczne fakty. Jest to niezbędne w procesie rozmów z drugą Istotą - każda inna forma przekazu intuicyjnie wyczuwana jest jako próba manipulacji, czy też jako zwykły fałsz, nieprawdę. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas, który go chroni i prowadzi - kompas ten nazywany najczęściej jest intuicją. W AIO nazywamy o najczęściej Duszą. Jeśli zatem w trakcie sesji godzimy w przekazie Duszę z Umysłem, w sposób ten otwieramy się na Wiedzę, nie pozostając przy tym ślepi, zabobonni, czy łatwowierni. Pamiętaj: Prawidłowy rozwój następuje tylko w zgodzie Ciała, Umysłu i Duszy. Będąc zatem głęboko w Duszy, tworzymy zupełnie nową relację w linii Dusza-Umysł-Ciało.

Czym jest Dusza

Synonimami słowa Dusza są tutaj m.in. inspiracja oraz intuicja. Poprzez Duszę rozumiemy również tę część Ciebie, która jest osadzona w Tobie jako źródło - inaczej mówiąc - Serce. Jako Duszę pojmujemy także Całość, czyli Wszystko - ponieważ Dusza jest Wszystkim. Jeśli zatem jesteś w Duszy to jesteś Wszystkim, a gdy mówimy, bądź piszemy o Duszy, to mamy na myśli, albo to źródło osadzone w Tobie, jako człowieku, albo Duszą jako Całość, czyli Wszystko.

Więcej na temat Duszy oraz tego jak interpretujemy słowo "Dusza" w sztuce AIO, znajdziesz na stronie internetowej AIO Knowledge, w zakładce Definicje, w znaczniku Dusza.

Głębiej w Duszę

A zatem Dusza jest Tobą. Jest zarówno Tobą, jako najgłębszą Twoją częścią, a także Całością, jako Wszystkim. W trakcie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą" zejdziemy zatem niżej i głębiej. Z poziomu Umysłów osadzimy się w relacji Dusz. W trakcie całej sesji, pozostajesz w pełnej świadomości i w żaden sposób nie zmienia to Twojego stanu świadomości, koncentracji, czy skupienia. Zaczniesz po prostu postrzegać życie oczyma Duszy. Gdyby było inaczej i nie byłbyś świadomy, oznacza to, iż wyłączony został jeden z elementów Twojej troistej istoty, a mianowicie Umysł, i tym sposobem nie wynosisz nic z relacji Wizytujący-Prowadzący w trakcie sesji. Jest zatem bardzo istotne, byś rozumiał z poziomu Umysłu co się dzieje, zadawał logiczne, nękające Ciebie pytania oraz podważał to, co czujesz oraz to co mówimy. Tylko w ten sposób jesteś skłonny się rozwijać. Umysł Twój oczekuje logicznych faktów i jeśli ich nie otrzyma, w ego nie zapisze się nowy schemat.

Praca z Duszą

Praca z Duszą polega na tym, iż schodzisz niżej po to, by wybić się wyżej i rozejść się głębiej. Wchodzisz w siebie po to, by wybić się dalej - we wszystkich kierunkach. Nie tylko na zewnątrz, lecz również wewnątrz. Praca z Duszą jest jak naciąganie wielowymiarowej struny. Wchodzisz głębiej w swoje siebie po to, by wybić się szerzej, poza swoje ego. W trakcie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą" robimy to świadomie. Wchodzisz w siebie po to, by wybić się poza siebie, wybić się dalej niż do tej pory. Zauważyć nowe rzeczy - nie tylko duchowe, lecz przede wszystkim te w rzeczywistości materialnej. Rozmawiamy z Twoją Duszą po to, by energia wystrzeliła poza ego. Robimy to po to, by przebić się przez ego i wyjść poza nie. Duże znaczenie ma tutaj pokora, odpowiedzialność i wybaczenie w myśl zasady "Pokorny dostaje najwięcej". Zatem im bardziej jesteś pokorny, tym więcej otrzymujesz.

Pamiętajmy również iż zamykanie się w sobie jest "synonimem" pracy z Duszą - nie jest wadą, jak potocznie się przyjmuje. Ważne jest, by rozsądnie nauczyć się tą energię puszczać, uwalniać. Zamknięcie się w sobie, tak samo jak wejście w Duszę, jest przygotowaniem do startu - gdy zamykamy się w sobie, robimy to po prostu nieświadomie. Ważne jest zatem, by nauczyć się tą energię uwalniać i zarządzać nią. Gdy zamykamy się w sobie, to robimy to po to, by wystartować. Jak sprinter, który ustawia się w pozycji startowej w swoim bloku startowym. Chce wystartować! Tak również i Ty, osadzasz się głębiej w swojej Duszy, jak w bloku startowym, przygotowując się do startu. Im lepiej osadzisz się w swoim bloku startowym (w swojej Duszy), tym przyjemniejszy będzie start, a i sam bieg wyjdzie Tobie dużo, dużo lepiej - łatwiej przecież idzie się, bądź biegnie, przez życie, gdy się je rozumie, a także rozumie się to, co dzieje się wokół. Zatem w trakcie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą", pomożemy Tobie osadzić się wygodnie w Twoim bloku startowym, podpowiemy jak wystartować, a gdy usłyszysz sygnał startu - podpowiemy także jak biec, by zabawa i radość niosły Cię do przodu i przede wszystkim były większe od ciężaru fizycznego, czy też psychicznego.

Zatem wchodzisz w siebie (zamykasz się w sobie, zbierasz energię), po to by wystartować. Pamiętaj: Pokorne osoby otrzymują najwięcej. Im więcej wchodzisz w siebie, tym większą moc otrzymujesz. Zatem medytacja, wchodzenie w siebie, czy introwersja nie jest niczym złym. Jest dobrym punktem do startu. Pamiętaj także, iż najgłębiej w nas (w rozumieniu fizycznym) znajdują się instynkty. Jeśli zatem wejdziesz głębiej niż instynkt - odnajdziesz Duszę.

Negacja ego, a Dusza

Bardzo dobrym sposobem do zaglądania głębiej w siebie oraz poznawaniem i odkrywaniem własnej Duszy jest negacja ego. Ilekroć wchodzisz głębiej w siebie i słyszysz odpowiedź - reaguj: "Nie! To nie to! Jeszcze głębiej...". Zasada ta pozwala porzucić ego, odrzucać jego koncepty. Ilekroć wchodzisz głębiej i głębiej, poznajesz coraz to nowsze rzeczy.

Zarządzanie energią Duszy

Następnym krokiem jest nauka umiejętności zarządzania energią Duszy. Uczysz się przyjmować energię (wchodzić w siebie) oraz ją oddawać. Tym sposobem przepływ energii zostaje zachowany, zaczyna mieć zdrowy bieg. Przyjmujesz i oddajesz. Zarządzasz.

Rozwój duchowy należy równoważyć - to bardzo ważne! Nie powinno się żyć cały czas z naciągniętą struną (będąc w Duszy). Nie powinno się żyć cały czas idąc tylko w kierunku Duszy. To nie jest prawdziwym rozwojem. Prawdziwy rozwój następuje również (a w zasadzie przede wszystkim) tutaj - w rzeczywistości relatywnej (tej fizycznej). Do rozwoju potrzebujesz Ciała, Umysłu oraz Duszy. I dlatego właśnie one istnieją - to je wszystkie rozwijasz. Nie tylko jedno z nich, bądź tylko dwa wybrane. Odpowiedzią oraz celem Twojej wizyty tutaj jest Doświadczanie oraz Tworzenie. Należy zatem doświadczać rzeczywistości oraz ją tworzyć, kreować. Tylko w ten sposób potwierdzasz sam przed sobą własne zdolności i umiejętności. Nic z wiedzy nie pozostaje, jeśli nie znajduje ona miejsca w zastosowaniu.

Po wejściu zatem w Duszę prawidłowym kierunkiem jest wyjście z niej i nie wchodzenie w nią z powrotem przez pewien okres czasu - odpowiedzią jest szukanie i działanie również na zewnątrz. Umysł oraz zapis informacyjny w ego, w wybranych przypadkach, potrzebują przestrzeni i czasu do tego, by mogły się ułożyć, dostosować, zapisać. Rzeczywistość relatywna daje im właśnie taką przestrzeń oraz taką możliwość w liniowym rozumieniu czasu. I w tym właśnie liniowym rozumieniu czasu, Twój Umysł w wybranych przypadkach, potrzebuje czasu, by coś stworzyć. Dlatego często mówimy: "Daj temu czas!". Tak naprawdę mamy wtedy na myśli przestrzeń, jednak liniowe funkcjonowanie Twojego Umysłu w przestrzeni czasu, pojmuje to jako czas mierzony w ilości godzin, dni, tygodni.

Zatem wchodzisz w Duszę, odnajdujesz w niej to, czego pragniesz, to czego szukałeś. Znajdujesz odpowiedzi na zadane pytania, znajdujesz inspirację, głos intuicji. A następnie wychodzisz z Duszy na zewnątrz - pozwalasz rzeczom płynąć, układać się w rzeczywistości. Pozwalasz sobie na tworzenie. Pamiętaj, że to właśnie tutaj żyjesz - w rzeczywistości relatywnej. To tutaj chciałeś się narodzić i rozwijać. To tutaj chcesz doświadczać, poczuć, stworzyć. To tutaj chcesz wzrastać. Tutaj chcesz czuć się lepiej. Zatem rzeczywistość relatywna jest dla Ciebie dosłownie ODPOWIEDZIĄ. W Duszę wchodzisz, w rzeczywistości działasz. Jest bardzo ważne, by nauczyć się poruszać w obydwóch kierunkach - zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. By nauczyć się poruszać w obydwóch rzeczywistościach - w rzeczywistości duchowej oraz w rzeczywistości fizycznej (relatywnej). Jeśli idziesz tylko w kierunku Duszy, to jest to już uzależnieniem. Pamiętaj, iż od medytacji, od duchowości, czy od szukania jakiejkolwiek odpowiedzi w sobie, można się uzależnić, jak od wszystkiego innego. Jeśli zatem zbyt często skupiasz się tylko na sobie i na wchodzeniu w siebie (szukaniu odpowiedzi w medytacji, Duszy, Sercu, intuicji, podróżach astralnych) i równocześnie odlatujesz z rzeczywistości fizycznej, nie tworząc z nią pełnej i zdrowej relacji, to zakłócasz prawidłowe funkcjonowanie Ciebie jako Człowieka - istoty troistej, składającej się z Ciała, Umysłu oraz Duszy. Pamiętaj: Rzeczywistość fizyczna jest również ważna, jak rzeczywistość metafizyczna.

Ważne jest, by to zrozumieć - jeśli jesteś w Duszy, to zatrzymujesz rzeczywistość. To oczywiste, jeśli chcesz ją kreować. Nie można kreować czegoś, jeśli się w tym jest. Trzeba wyjść z tego, stanąć na zewnątrz i stamtąd rozpocząć proces kreacji. Wchodzisz zatem w duchowość, po to, by wyjść z rzeczywistości i ją kreować. Będąc w Duszy jesteś zatem na zewnątrz rzeczywistości. Jak jednak chcesz, by Twoja rzeczywistość zmieniła się, jeśli jesteś tylko na zewnątrz niej? To normalne, że Tu kreujesz, jednak jak chcesz stworzyć rzeczywistość, nie będąc w niej? Wchodzisz zatem naturalnie w rzeczywistość. Najpierw z niej wychodzisz, a następnie w nią wchodzisz, po to, by działać, układać ją fizycznie. Droga jest następująca: Należy wejść w Duszę, a następnie wyjść z Duszy, wejść w rzeczywistość i pozwalać jej układać się względem tego, co jest w Duszy. Będąc w rzeczywistości relatywnej, częściowo układasz ją sam, częściowo układa się sama - zawsze jednak względem tego co masz w sobie, w swoim ego, w swoim Umyśle, w swojej Duszy, a także względem tego, co masz zapisane w pojedynczych komórkach Twojego Ciała.

Jeśli dobrze rezonujesz z tą Wiedzą, po pewnym czasie energia "wchodząca" i energia "wychodząca" zaczyna w Tobie (oraz poprzez Ciebie) tak naturalnie przepływać, iż zaczynasz idealnie łączyć się oraz synchronizować z rzeczywistością. Stajesz się Jednością z Wszystkim. Stajesz się Wszystkim. Przebywasz w Duszy.

Dusza jest Wszystkim

Przebywanie w Duszy to równoczesny stan bycia Wszystkim i stan nieprzywiązywania się do czegokolwiek. Stan bycia (istnienia) i puszczania Wszystkiego. Jesteś Wszystkim. Kreujesz. Stwarzasz. Możesz Wszystko! Lecz równocześnie puszczasz to Wszystko i nie przywiązujesz się do niczego. To właśnie jest stan Duszy.

Medytacja Duszy

Medytacja jest kontemplacją. Aby zatem doświadczać stanu Duszy, pamiętaj o kontemplacji. A kontemplując pamiętaj, iż jesteś równocześnie indywidualną Jednostką i równocześnie jesteś Wszystkim (dychotomia sztuki AIO). Co bardzo ważne - jesteś zarówno tym czego chcesz, jak i tym czego nie chcesz. Jesteś zarówno sobą, jak i swoim przeciwieństwem - zrozumienie tego oraz takie nastawienie pozwala Tobie utrzymać się w Procesie Tworzenia (Synchronizacji), ponieważ równocześnie Tworzysz i równocześnie doświadczasz przeciwieństw, a tylko w ten sposób można świadomie manifestować to, co pochodzi z Duszy. Takie podejście pozwala Tobie utrzymać się w Całości jako indywidualna Jednostka Tworząca oraz mająca bezpośredni wpływ na rzeczywistość - i właśnie na Całość. Jednoczesne bycie Wewnątrz oraz na Zewnątrz pozwala Tobie utrzymać synchronizację z Wszystkim Co Jest - jesteś równocześnie Wewnątrz, jak i na Zewnątrz, jesteś równocześnie tym co Wewnątrz, jak i tym co na Zewnątrz, jesteś równocześnie indywidualną Jednostką Tworzącą oraz Wszystkim, jesteś Całością, jesteś Jednością. Jeśli zrozumiesz tę koncepcję, zrozumiesz Proces Tworzenia.

Więcej na temat medytacji Duszy, znajduje się w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój duchowy, w sesji indywidualnej Medytacja 3.0 - Dusza oraz na stronie internetowej AIO Knowledge w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy w artykule Medytacja Duszy.

Odpowiedzialność Duszy

Wchodzenie w siebie jest również (a w zasadzie przede wszystkim) Odpowiedzialnością. Kiedy jesteś w Duszy, jesteś Odpowiedzialny. Odpowiadasz za to, co się dzieje, jak i równocześnie odpowiadasz na to co się dzieje (dychotomia sztuki AIO). Zrozumienie tego oraz wprowadzenie w czyn pozwala Tobie z miejsca Tworzyć Siebie Na Nowo. W każdym momencie jesteś tym, który Doświadcza oraz tym, który Tworzy. Jest to Pełna Odpowiedzialność. Odpowiedzialność jako Kreacja, a także jako Zdolność Do Odpowiedzi - równocześnie. Będąc Odpowiedzialnym, w każdym momencie stwarzasz zatem siebie na nowo. Masz możliwość Odpowiedzi. Możliwość reakcji na to, co się dzieje. A zatem i możliwość Kreacji. Jak zadziałasz w danym momencie, to taką energię wniesiesz w rzeczywistość oraz pokaże to Tobie Kim Naprawdę Jesteś - jaką bowiem Energię Wnosisz w rzeczywistość, Takim Jesteś Człowiekiem. Pokazuje to zatem Tobie obraz Siebie - to właśnie jest Pełna Odpowiedzialność. W tym przypadku Reakcja = Kreacja.

Pełna odpowiedzialność jest więc dużym, dobrym i zdrowym krokiem w kierunku rozwoju siebie jako istoty duchowej (w tym przede wszystkim siebie jako istoty troistej, składającej się z Ciała, Umysłu oraz Duszy). Gdy jednak czujesz odpowiedzialność, a zostajesz w takiej sytuacji sam i nikt Tobie nie tłumaczy tego, co się z Tobą tak naprawdę w danej chwili dzieje, to stan taki może przerodzić się w stan, który nazywany jest "depresją". Zamkniesz się w sobie, energia nie znajdzie ujścia, a ego i Umysł będą szalały. Równoczesne wchodzenie w siebie oraz pełna odpowiedzialność są zatem bardzo dobrym miejscem do startu - do startu na zewnątrz. Należy jednak rozumieć z poziomu Umysłu i Wiedzy, co w danej chwili z dzieje się z nami. I tym zajmujemy się w trakcie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą".

Zadanie domowe

Na podsumowanie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą" dostaniesz zindywidualizowane, dostosowane do Twoich możliwości zadania domowe, nastawione na konkretny cel, ustalony w zgodzie z całą Twoją istotą - czyli z Twoim Ciałem, z Twoim Umysłem oraz z Twoją Duszą.

Jeśli lubisz czytać książki, wskażemy Tobie również rzetelnych autorów, a także artykuły, czy filmy, w których zawarta jest odpowiednia (i przede wszystkim bezpieczna oraz zdrowa) wiedza do pracy z rozwojem osobistym i rozwojem duchowym. Polecenia innych treści zawsze dopasowane są w zgodzie ze sztuką AIO oraz w zgodzie z całą Twoją istotą.

Korzyści sesji indywidualnej

Dzięki sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą":

  • Zrozumiesz i odczujesz różnicę pomiędzy ego, a Umysłem.
  • Stworzysz w sobie zdrową relację pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duszą.
  • Poznasz zasady prawidłowej relacji Twojego "Ja" z otoczeniem, a także z samym sobą.

Ważne informacje

  • Przed pojawieniem się na sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą", przeczytaj uważnie niniejszy artykuł jeszcze raz. Zanotuj pytania.
  • W trakcie sesji indywidualnej "Rozmowa z Duszą" obowiązkowo wyłączamy telefon komórkowy.

Kontakt

W przypadku zainteresowania sesją indywidualną "Rozmowa z Duszą", skorzystaj z zakładki Kontakt.