Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Umysł.

Biologicznie zostało udowodnione, iż wyobrażanie sobie wybranej sytuacji tworzy w mózgu człowieka związki chemiczne - dokładnie te same, które powstają również w trakcie rzeczywistego doświadczania tejże sytuacji. Jeżeli zatem wyobrażasz coś sobie, biologicznie jest to dokładnie tak samo, jak gdybyś daną sytuację przeżywał fizycznie na żywo. Dla Twojego Ciała nie ma to znaczenia, czy sobie daną sytuację wyobrażasz, czy przeżywasz ją na żywo. Mózg i całe Ciało reagują dokładnie tak samo. Potwierdza to zatem fakt Ciebie, jako twórcy. Jeżeli sobie coś wyobrażasz, to wpływasz tym na swoje Ciało. Możesz zatem je kreować, tworzyć. Myśl ma zatem moc sprawczą. Dlatego tak bardzo ważna jest wizualizacja i odczuwanie emocjonalne wyobrażanej sytuacji. Tworzysz w ten sposób wybrane związki chemiczne w mózgu, następnie Twoje Ciało reaguje, a w odpowiedzi na tą reakcję mózg tworzy nowe połączenia neuronowe, jak gdyby daną sytuację przeżywał na żywo. I koło się zamyka. Teraz wystarczy tylko świadomie przenosić to koło w wybrane przez nas miejsca.

Zaloguj się, aby zobaczyć.