Poziom: Basic, Intermediate, Advanced.
Miejsce skupienia: Ciało, Umysł, Dusza.

"Podstawą Każdego Wzrostu jest Uświadomienie"

Konsultacja jest sesją indywidualną ogólną. Nie ma z góry narzuconego trybu pracy, ma jednak określony cel. Sesja przeznaczona dla osób na każdym poziomie rozwoju AIO - od początkujących Adeptów, zainteresowanych tą sztuką, po Trenerów, Terapeutów oraz Prowadzących AIO.

Rozpoznanie

Podstawą każdego wzrostu jest uświadomienie. Fakt, iż znalazłeś się na sesji indywidualnej AIO, obrazuje jedną z dwóch rzeczy:

  1. Mierzysz się z problemem/wyzwaniem, któremu nie potrafisz sprostać. Niezależnie od długości czasu jaki spędzasz w danej sytuacji.
  2. Chcesz się rozwijać/chcesz wzrastać. Niezależnie od tego, czy dostrzegasz problemy wokół siebie do przepracowania, czy też nie.

A zatem rozpoznanie jest uświadomieniem. A uświadomienie, czy też rozpoznanie jest często rozwiązaniem, a już na pewno drogą prowadzącą do niego. W psychologii, czyli nauce z poziomu Umysłu nazywane jest to właśnie rozpoznaniem. W duchowości, czyli nauce z poziomu Serca/Duszy nazywamy to uświadomieniem. Gdy rozpoznasz problem lub uświadomisz go sobie, to jesteś już w połowie drogi do sukcesu. Tą część pracy już wykonałeś przychodząc na sesję indywidualną AIO. Teraz przechodzimy dalej - do opisania Twojego problemu, czy też palącej Cię chęci wzrostu i rozwoju - odnalezienia siebie.

Przedstawienie

Zaczniemy od zadania Tobie pytania, z czym sobie nie radzisz? Dlaczego chcesz wzrastać? Opisując problem własnymi słowami jesteś już na dobrej drodze do rozwiązania. Często samo ubranie problemu w słowa, pozwala go usystematyzować, nadać mu miarodajną wartość, a co za tym idzie - rozwiązać go. W trakcie sesji rozpoznajemy zatem problem. Wsłuchujemy się w słowa i opis problemu.

Precyzowanie

Zadawanie dodatkowych pytań ma na celu doprecyzowanie problemu oraz jego obiektywizację. Szufladkujące wszystko ego, jest często pogubione w tym co opisuje. Delikatnie będziemy zatem wyciągać Ciebie z sideł ego. Zadając Tobie dodatkowe pytania, ustawiamy Twoje miejsce skupienia poza ego, a często nawet poza samy Umysłem. Wspólnie przyglądamy się problemowi, który przyniosłeś. Jakie jest jego prawdziwe źródło i jak go rozwiązać. Robimy to rzetelnie i dokładnie, z poziomy Duszy. Uwzględniamy w tym delikatną strukturę ego, które kieruje się często określonymi schematami. Można próbować z nim walczyć lub się przez nie przebijać, lecz najlepszym sposobem jest współpraca.

Praca ze słowami

W trakcie sesji zwrócimy uwagę przede wszystkim na Twoje słowa. Słowa których używasz opisując problem. Z poziomu Umysłu wskażemy nieprawidłowości, które zaprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś teraz. Więcej na temat pracy ze słowami znajdziesz w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój osobisty, w osobnej sesji o nazwie Praca ze słowami.

Rozmowa z Duszą 

W trakcie sesji zejdziemy również niżej. Wejdziemy szerzej i głębiej, poza Umysł - wejdziemy w Twoją Duszę, by zmienić skupienie energii. Możemy zapytać ją, jaki ma plan. Więcej na temat rozmów z Duszą znajdziesz w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój duchowy, w osobnej sesji o nazwie Rozmowa z Duszą.

Podsumowanie

Reasumując, pozwolimy ego opisać problem. Następnie przeniesiemy delikatnie energie głębiej - w kierunku Serca. Zmienimy wibracje na tyle, by z Serca popłynął inny zapis do ego. Gdy zaczniesz już mówić inaczej z poziomy ego, powoli będziemy Cię korygować. Na zakończenie utrwalać będziemy nowy zapis w ego.

Zadanie domowe

Na podsumowanie dostaniesz zindywidualizowane, dostosowane do Twoich możliwości zadania domowe, nastawione na konkretny cel ustalony w zgodzie z całym/całą Tobą.

Wskażemy również Tobie rzetelnych autorów, książki, artykuły, filmy, w których zawarta jest odpowiednia wiedza do pracy z rozwojem osobistym i rozwojem duchowym. Polecenia innych treści zawsze dopasowane są w zgodzie ze sztuką AIO oraz w zgodzie z całym/całą Tobą.

Korzyści

Z sesji wyniesiesz:

  • Podstawy umiejętności pracy z własnymi słowami.
  • Umiejętność obserwacji ego.
  • Umiejętność zaglądania głębiej, we własną intuicję, Duszę.

Ważne informacje

Przed pojawieniem się na sesji indywidualnej Rozmowa z Duszą, przeczytaj niniejszy artykuł jeszcze raz. Zanotuj pytania.

Kontakt

W przypadku zainteresowania sesją indywidualną w postaci Konsultacji, proszę korzystać z zakładki Kontakt.