Poziom: Basic.
Miejsce skupienia: Umysł.

W trakcie sesji zwrócimy uwagę na Twoje słowa. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany rozwojem w kierunku materialno-biznesowym, czy osobisto-duchowym - sposób w jaki mówisz oraz słowa jakich używasz wiele o Tobie powiedzą. Na podstawie używanych, własnych słów dowiesz się wiele o sobie. Podstawą naszej pracy będzie zatem zapis słów w Twoim umyśle.

Praca ze słowami

Sesja indywidualna Praca ze słowami to praca z Ego. Łapiemy schematy, które ma zakodowane w Ego Wizytujący. Pracujemy na poziomie Umysłów. Jest to bardzo dobry sposób na rozpoczęcie drogi w procesie wzrostu świadomości.

Przebieg sesji: sesja ma charakter rozmowy. Rozmowy w cztery oczy. Bądź spokojny. Nie jesteś wprowadzany w żadną formę transu, czy poddawany jakimkolwiek próbom manipulacji. Układamy Ego zgodnie z Twoimi możliwościami, umiejętnościami oraz predyspozycjami. Po prostu dostrzegając własne słowa, zaczniesz się "oświecać".

Wypowiadane słowa/zdania jasno pokazują jaki osoba mówiąca posiada zapis informacyjny w Ego. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym adeptem sztuki AIO, czy masz już duży zakres wiedzy z samoświadomości oraz rozwoju osobistego - spojrzenie w kierunku siebie oraz własnego zapisu informacyjnego i własnych słów pozwala najwyżej wynieść Twój indywidualny wzrost.

Rozpoznajemy problem. Wsłuchujemy się w słowa. Zwracamy uwagę na różnice pomiędzy Ego a Sercem. Układamy Ego z poziomu Umysłu.

Świadomość

W trakcie sesji wyjdziemy poza Ego, do części Umysłu nazywanej Świadomością. Popracujemy z Ego z poziomu Umysłu.

Ego czasami próbuje podszyć się pod Serce. Należy wtedy kierować się Rozsądkiem. Często słyszymy głos, który nam podpowiadam co chcielibyśmy robić. Zgodnie zasadą słuchania intuicji słowa te winny płynąć z Serca. Jednak nie zawsze tak jest. Często jest to głos Ego i zadaniem początkującego Adepta jest nauczyć się rozróżniać jaki to głos. Jako wagę należy wtedy przyjąć Rozsądek. To jest ta część Umysłu, który myśli logicznie, nie jest jednak Ego.

Obalamy schematy i sprawdzamy dlaczego Ego chce tkwić w problemie. Zapytamy Ego, co dla niego jest takie ważne, iż chce tkwić i pozostać w problemie. Odkryjesz schematy, których do tej pory nie byłeś świadomy/świadoma, a poznanie ich pozwoli Tobie zrobić krok naprzód. Często w Nieznane - jednak zawsze Nowe, Piękne i Rozwojowe.

Medytacja

Myśli to często nic innego, jak słowa krążące w głowie, niewypowiedziane na zewnątrz. Część Umysłu nazywana Ego stale produkuje pojedyncze słowa jako myśli, bądź całe, skomplikowane schematy myślowe. Obserwacja Ego, czyli w dużej mierze, obserwacja tych pojedynczych myśli, czy całych schematów myślowych jest właśnie początkiem do skutecznej medytacji w rzeczywistości. Łapiąc swoje własne myśli, dostrzegając schematy, oświecasz się jeszcze bardziej niż dostrzegając tylko wypowiadane słowa. Przyjdzie moment, w którym zauważysz, iż bardzo dużo rzeczy jesteś w stanie przeprocesować oraz zmienić samodzielnie. A to już bardzo duży krok w Twojej drodze do zmian. Pamiętaj - aby cokolwiek zmienić w swoim życiu, często wystarczy sama świadomość. Tego nauczy Cię właśnie ta sesja indywidualna - dostrzegania wypowiadanych przez siebie słów oraz obserwacji myśli i schematów krążących w Twojej głowie.

Oczyszczanie umysłu. Oczyszczanie intencji. Oczyszczanie siebie z połączeń z innymi - współzależności. Na poziomie energii wszyscy jesteśmy połączeni i wszyscy na siebie oddziałujemy. Istotne jest zatem to, by utrzymać w sobie czystość. Czysta energia pozwala kreować. Z punktu zero możemy kreować od nowa.

Myśli oraz emocje nas zatrzymują. Zatem oczyścimy Cię również emocji. Myśli oraz emocje oddzielają nas od doświadczenia rzeczywistości, a zatem stawiają nas w miejscu, w którym nie kreujemy. Oczyścimy zatem Ciebie, byś mógł/mogła swobodnie kreować.

Medytacja Umysłu

W trakcie medytacji nauczymy Cię akceptować blokady oraz opory tkwiące w Twoim Umyśle. Przyjmiesz wszystko jako Całość i dzięki temu nauczysz się Wszystko zmieniać, kreować. Zaakceptujesz to, czego nie chcesz, by móc tworzyć rzeczy, których pragniesz. Zrozumiesz jak ważna jest dla Umysłu akceptacja Wszystkiego.

Więcej na temat medytacji Umysłu, znajdziesz w zakładce Sesje indywidualne, w kategorii Rozwój osobisty, w sesji Medytacja 2.0 - Umysł oraz na stronie internetowej AIO Knowledge w zakładce Warsztaty, w kategorii Rozwój duchowy, w artykule Medytacja Umysłu.

Zadanie domowe

Na podsumowanie dostaniesz zindywidualizowane, dostosowane do Twoich możliwości zadania domowe, nastawione na konkretny cel ustalony w zgodzie z całym/całą Tobą.

Wskażemy również Tobie rzetelnych autorów, książki, artykuły, filmy, w których zawarta jest odpowiednia wiedza do pracy z rozwojem osobistym i rozwojem duchowym. Polecenia innych treści zawsze dopasowane są w zgodzie ze sztuką AIO oraz w zgodnie z całym/całą Tobą.

Korzyści

Z sesji wyniesiesz:

  • Umiejętność dostrzegania własnych wypowiadanych słów (uważność), czyli warunkowego dostrzegania Ego z poziomu Umysłu.

Ważne informacje

Przed pojawieniem się na sesji indywidualnej Praca ze słowami, przeczytaj raz jeszcze niniejszy artykuł. Zanotuj pytania.

Kontakt

W przypadku zainteresowania sesją indywidualną Praca ze słowami, proszę korzystać z zakładki Kontakt.