W zależności od intencji, czy potrzeby Wizytującego albo decyzji, czy sugestii Prowadzącego, sesje indywidualne mogą przybierać różny charakter. Każda wybrana forma jest indywidualnie potwierdzana pomiędzy Wizytującym, a Prowadzącym.


Poziom: Intermediate.
Miejsce skupienia: Umysł.

Medytacja z poziomu Umysłu. Sesja przeznaczona dla osób, które skorzystały przynajmniej raz z konsultacji.

Poziom: Basic.
Miejsce skupienia: Ciało.

Medytacja Ciała. Sesja przeznaczona dla osób, które skorzystały przynajmniej raz z konsultacji.

Sesje indywidualne z rozwoju osobistego.


Sesje indywidualne z rozwoju duchowego.


Sesje indywidualne z rozwoju zawodowego.