Warsztaty z rozwoju duchowego, rozwoju osobistego i rozwoju zawodowego.


Poziom: Basic.
Miejsce skupienia: Ciało + Umysł.

Warsztaty z rozwoju osobistego.


Warsztaty z rozwoju duchowego.


Warsztaty z rozwoju zawodowego.